Werkwijze: kennismaken - intake - begeleiding en evaluatie

Voordat we kunnen starten met de begeleiding gaan we eerst kennismaken. Dat doen we in 30 minuten om te kijken of je je voldoende op je gemak bij mij voelt.

Belangrijk hierbij is dat er een basis is van wederzijds vertrouwen. Het is belangrijk om samen de klik te hebben zodat je je veilig voelt om je verhaal te delen. Dat je hulp vraagt is een vorm van kracht. Je hebt de moed om met je pijn aan de slag te gaan.

                                                             *** 

Daarna volgt er een intakegesprek van 75 minuten, hier gaan we jouw hulpvraag helder krijgen. Wat wil je bereiken? Heb je nog vragen?

Dan volgt het daadwerkelijke begeleidingstraject. In sessies van 60 minuten gaan we aan de slag met jouw hulpvraag. Samen met jou kijk ik naar wat het effect is van het verlies op jouw leven. Hoe ziet jouw verlies-last eruit? Wat vind je moeilijk? Waar put je kracht en steun uit?

                                                            ***

Tussendoor kijken we waar je staat of we de juiste weg zijn ingeslagen.

Als we beiden het idee krijgen dat jouw vragen zijn beantwoord en dat jij jouw doelen hebt behaald, gaan we afronden en nemen we afscheid van elkaar. Door zelfinzicht ben jij nu gesterkt door het leven en kun je jouw toekomst weer oppakken.

 

Ik heet je van harte welkom in mijn praktijk en kijk uit naar de samenwerking.